Naš tim

DR DUBRAVKO ŠIMUNOVIĆ

DR DUBRAVKO ŠIMUNOVIĆ

doktor stomatologije

Prim. dr Dubravko Šimunović rođen 1963. godine u Prnjavoru . Stomatološki fakultet završava 1989. u Sarajevu , nakon čega se zapošljava u Domu zdravlja Skender Vakuf . Od 1994. godine radi u privatnoj praksi . Osnova njeovog djelovanja je opšta stomatologija sa naglakom na stomtološku protetiku . Jedan je od osnivača Komore doktora stomatologije Republike Srpske . Takođe je i jedan od osnivača Udruženja doktora stomatologije Republike Srpke , u kojem je bio i jedan od predsednika Udruženja . Zbog svoga rada i postignutih rezultata u stomaologiji , 2017. godine dobija titulu primarijusa .

DR STANA ŠIMUNOVIĆ

DR STANA ŠIMUNOVIĆ

doktor stomatologije

Dr Stana Šimunović rođena je 19.2.1964. u Foči. Diplomirala je na Stomatiloškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1989 godine. Iste godine sa zapošljava kao stomatolog u Domu zdravlja u Skender Vakufu . 1994 osniva stomatološku ordinaciju Eurodent,gdje od tada i radi.

DR VEDRAN ŠIMUNOVIĆ

DR VEDRAN ŠIMUNOVIĆ

doktor stomatologije

Dr Vedran Šimunović rođen je 23. Januara 1991. u Banjoj Luci.Srednju Medicinsku školu smjer zubno -stomatološki tehničar završio je u Banjoj Lucija 2010 godine. 2010 godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,odsijek za stomatologiju,koji završava 2016 godine. Tokom svog studiranje pokazuje najveći interes za stomatološku protetiku i oralnu medicinu sa parodontologijom kao oblasti stomatologije u kojoj bi htio da se najviše unaprijedi i specijalizuje. Pripada novoj snazi stomatološke ordinacije Eurodent koji će u skorije vrijeme imati sve važniju ulogu.

KUKAVČIĆ DUBRAVKA

KUKAVČIĆ DUBRAVKA

zubni asistent

Rođena 11.6.1972 u Prnjavoru . Zaposlena u ambulanti od 1998

CRNADAK DANIJELA

CRNADAK DANIJELA

zubni asistent

Rođena 25.11.1980 u Prnjavoru . Zaposlena u ambulanti od 1999.

SAVIĆ VASILJKA

SAVIĆ VASILJKA

zubni asistent

Rođena 5.5.1970 u Vijačanima . Zaposlena u ambulanti od 2000.