ORALNA HIRURGIJA

● Ekstrakcije zuba (vađenje zuba)
● Hirurško vađenje zuba (komplikovana ekstrakcija zuba)
● Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka
● Apikotomija i cistektomija
● Frenulektomija
● Cirkumcizija (postupak odstranjivanja zubnog mesa iznad neizniklog ili poluizniklog zuba)
● Preprotetska hirurgija
● Ortodontska hirurgija
● Terapija alveolita

Stomatologija Eurodent – dr Šimunović

ORALNA HIRURGIJA

Oralna hirurgija sastoji se od niza hirurških zahvata sa svrhom poboljšanja nepovoljnih anatomskih i bioloških situacija. Uz primenu današnjih modernih metoda, oralna hirurgija nije više odbojna kao što je nekad bila. Intraoperativna bol ne postoji ili je svedena na minimum.

Najčešće intervencije koje obavljamo iz domena oralne hirurgije jesu:

  • Vađenje (extractio) zuba
  • zaostalih korijenova
  • impaktiranih umnjaka
  • Apikotomije
  • hirurško odstranjivanje vrška korijena zuba i patološki promjenjenog koštanog tkiva i infekcije oko njega
  • Cistektomia
  • otklanjanje cističnih tvorbi u kosti vilica
  • Odstranjujemo manje benigne tvorbe sa sluznice usta ili kože lica

Po potrebi vršimo produženje kliničke krune zuba ,nivelacije i korekcije grebena vilice u sklopu preprotetske pripreme.

Pomenute intervencije se rade ambulantno u lokalnoj anesteziji i nezahtjevaju hospitalizaciju.