Preventivna stomatologija

● Obuka i usmjeravanje pacijenata za održavanje oralne higijene
● Zalivanje jamica i fisura
● Fluorizacija zuba
● Profesionalno čišćenje zuba
● Popravke zuba kod djece
● Izrada splintova i štitnika za zube
● Ekstrakcija mliječnog zuba

Stomatologija Eurodent – dr Šimunović

PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Kada treba dijete prvi put da posjeti stomatološku ordinaciju ? Naravno onda kada je emotivno spremno , znači da može komunicrati sa stomatologom i koliko toliko držati pažnju . To je negdje oko pete godine života , individualno plus- minus godinu dana . Naravno u koliko je potrebno i moguće , pregled možemo zakazati u ranijoj dobi .

Naročitu pažnju treba posvetiti preventivi u dječijem I adolescentnom uzrastu, jer dokazano je da je uz mali trud, moguće sačuvati kompletno zdrave zube i spriječiti najveći broj ortodontskih nepravilnosti. Pregledi i sve preventivne mjere su potpuno bezbolne, dijete a I Vi će se opustiti u prijateljskom I profesionalnim okruženju, naučiti da vjeruje Vašem stomatologu. Redovnim kontrolama svi problemi se mogu otkriti na vrijeme, tako da će eventualne intervencije biti minimalne, a dijete će ih bez poteškoća prihvatiti.
Zajedno ćemo naučiti Vaše dijete da brine o svom zdravlju, što je garancija lijepog i zdravog osmijeha za cijeli život.

NAJVAŽNIJE je da Vaše djete ne dolazi prvi put kod „čika zube“ , zato što ga boli zub ili pod nekom prisilom , već zato što je to normalno i tako treba.

POSEBNU pažnju obraćamo na pacijente sa posebnim potrebama . Velika je čast i strukovna satisfakcija kada jednoj takoj posebnoj osobi pomognete i olakšate život .