STOMATOLOŠKA PROTETIKA

● Izrada metalokeramičkih krunica i mostova
● Izrada bezmetalnih krunica i mostova
● Izrada kombinovanih protetskih radova
● Totalne proteze
● Parcijalne skeletirane proteze
● Privremene krunice i mostovi
● Metalokeramičke krunice i mostovi na implantatima
● Kompozitne nadogradnje zuba
● Keramičke ljuskice ili veneers

Stomatologija Eurodent – dr Šimunović

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Ova stomatološka oblast nerjetko je zvana ˝kraljicom˝stomatologije, jer ona predstavlja najbrži put do savršenog osmijeha.Teško je imati lijep osmijeh, kada su vam zubi oštećeni ili vam neki od njih nedostaje. Osim estetskih nedostataka, ugrožena je funkcija cijelog orofacijalnog sistema. Otežano je žvakanje, govor, disanje i gutanje Prim. dr Dubravko Šimunović I njegov tim  već više od 25 godina postižu izvanredne rezultate iz ove oblasti, uvijek je u korak sa najnovijim dostignućima stomatološke protetike. Pacijentu posebno napominjemo , da  je protetika u principu nužda , ali je svakako jedino i potrebno rješenje sa kojim će se nadomjestiti  ono što je izgubljeno . Možemo uvijek obećati da ćemo iz datih okolnosti napraviti najbolje za našeg pacijenta , bezrezervno se  potruditi da pacijentu omogućimo najbolju prilagodbu na protetski nadomjestak , optimalan terapijski učinak  i estetetsku rekonstrukciju . Tako da na kraju uz obostranu saradnju i trud možemo imati zadovoljnog pacijenta , i sretan završetak protetskog tretmana .

U osnovi stomatološku protetiku delimo na fiksnu i mobilnu.

Fiksna:

  • metalokeramičkih krunica i mostova
  • bezmetalnih krunica i mostova
  • fiberglas nadogradnja zuba
  • Keramičke ljuskice ili veneers

Mobilna:

  • Totalne proteze
  • Parcijalne skeletirane proteze